Có 2 kết quả:

伤别 shāng bié傷別 shāng bié

1/2

shāng bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sorrowful farewell
(2) sad goodbye