Có 2 kết quả:

商数 shāng shù商數 shāng shù

1/2

shāng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quotient (math.)

shāng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quotient (math.)