Có 2 kết quả:

烧菜 shāo cài燒菜 shāo cài

1/2

shāo cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cook

shāo cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cook