Có 2 kết quả:

烧烤酱 shāo kǎo jiàng燒烤醬 shāo kǎo jiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

barbecue sauce

Từ điển Trung-Anh

barbecue sauce