Có 2 kết quả:

烧伤 shāo shāng燒傷 shāo shāng

1/2

shāo shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

burn (injury)

shāo shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

burn (injury)