Có 1 kết quả:

社火 shè huǒ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ

1/1

shè huǒ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc)