Có 2 kết quả:

申訴書 shēn sù shū申诉书 shēn sù shū

1/2

shēn sù shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

written appeal

shēn sù shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

written appeal