Có 2 kết quả:

生产自救 shēng chǎn zì jiù生產自救 shēng chǎn zì jiù

1/2

Từ điển Trung-Anh

self-help (idiom)

Từ điển Trung-Anh

self-help (idiom)