Có 2 kết quả:

升降 shēng jiàng昇降 shēng jiàng

1/2

shēng jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rising and lowering

Một số bài thơ có sử dụng

shēng jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rising and lowering

Một số bài thơ có sử dụng