Có 2 kết quả:

生命征象 shēng mìng zhēng xiàng生命徵象 shēng mìng zhēng xiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

vital signs

Từ điển Trung-Anh

vital signs