Có 1 kết quả:

生物材料 shēng wù cái liào ㄕㄥ ㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bio-materials