Có 1 kết quả:

生物高分子 shēng wù gāo fēn zǐ ㄕㄥ ㄨˋ ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

biopolymers