Có 1 kết quả:

生物燃料 shēng wù rán liào

1/1

shēng wù rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biofuel