Có 1 kết quả:

生物武器 shēng wù wǔ qì

1/1

shēng wù wǔ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biological weapon