Có 2 kết quả:

圣职 shèng zhí聖職 shèng zhí

1/2

shèng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

priesthood

shèng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

priesthood