Có 2 kết quả:

食粮 shí liáng食糧 shí liáng

1/2

shí liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

food cereals

shí liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

food cereals