Có 2 kết quả:

識時務者為俊傑 shí shí wù zhě wèi jùn jié识时务者为俊杰 shí shí wù zhě wèi jùn jié

1/2

Từ điển Trung-Anh

Only an outstanding talent can recognize current trends (idiom). A wise man submits to circumstances.

Từ điển Trung-Anh

Only an outstanding talent can recognize current trends (idiom). A wise man submits to circumstances.