Có 2 kết quả:

史传小说 shǐ zhuàn xiǎo shuō史傳小說 shǐ zhuàn xiǎo shuō

1/2

Từ điển Trung-Anh

historical novel

Từ điển Trung-Anh

historical novel