Có 2 kết quả:

視錯覺 shì cuò jué视错觉 shì cuò jué

1/2

shì cuò jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

optical illusion

shì cuò jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

optical illusion