Có 2 kết quả:

士气 shì qì士氣 shì qì

1/2

shì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

morale