Có 2 kết quả:

书板 shū bǎn書板 shū bǎn

1/2

shū bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(writing) tablet

shū bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(writing) tablet