Có 2 kết quả:

书虫 shū chóng書蟲 shū chóng

1/2

shū chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bookworm

shū chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bookworm