Có 2 kết quả:

书亭 shū tíng書亭 shū tíng

1/2

shū tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

book kiosk

shū tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

book kiosk