Có 1 kết quả:

鼠疫菌苗 shǔ yì jūn miáo

1/1

shǔ yì jūn miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plague vaccine