Có 2 kết quả:

双百方针 shuāng bǎi fāng zhēn雙百方針 shuāng bǎi fāng zhēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

refers to 百花運動|百花运动[Bai3 hua1 Yun4 dong4] with its slogan 百花齊放,百家爭鳴|百花齐放,百家争鸣

Từ điển Trung-Anh

refers to 百花運動|百花运动[Bai3 hua1 Yun4 dong4] with its slogan 百花齊放,百家爭鳴|百花齐放,百家争鸣