Có 2 kết quả:

双边贸易 shuāng biān mào yì雙邊貿易 shuāng biān mào yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

bilateral trade

Từ điển Trung-Anh

bilateral trade