Có 2 kết quả:

双重 shuāng chóng ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ雙重 shuāng chóng ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

double

Từ điển Trung-Anh

double