Có 2 kết quả:

双号 shuāng hào ㄕㄨㄤ ㄏㄠˋ雙號 shuāng hào ㄕㄨㄤ ㄏㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

even number (on a ticket, house etc)

Từ điển Trung-Anh

even number (on a ticket, house etc)