Có 2 kết quả:

双稳 shuāng wěn ㄕㄨㄤ ㄨㄣˇ雙穩 shuāng wěn ㄕㄨㄤ ㄨㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bistable

Từ điển Trung-Anh

bistable