Có 2 kết quả:

双眼 shuāng yǎn雙眼 shuāng yǎn

1/2

shuāng yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the two eyes