Có 2 kết quả:

双眼皮 shuāng yǎn pí雙眼皮 shuāng yǎn pí

1/2

Từ điển Trung-Anh

double eyelid

Từ điển Trung-Anh

double eyelid