Có 2 kết quả:

双氧水 shuāng yǎng shuǐ雙氧水 shuāng yǎng shuǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hydrogen peroxide (H2O2) solution

Từ điển Trung-Anh

hydrogen peroxide (H2O2) solution