Có 2 kết quả:

水滴魚 shuǐ dī yú水滴鱼 shuǐ dī yú

1/2

shuǐ dī yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blobfish (Psychrolutes marcidus)

shuǐ dī yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blobfish (Psychrolutes marcidus)