Có 2 kết quả:

水萝卜 shuǐ luó bo水蘿蔔 shuǐ luó bo

1/2

shuǐ luó bo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

summer radish (the small red kind)

shuǐ luó bo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

summer radish (the small red kind)