Có 1 kết quả:

司令部 sī lìng bù ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) headquarters
(2) military command center