Có 1 kết quả:

四季豆腐 sì jì dòu fu ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

four seasons beancurd