Có 2 kết quả:

酸辣土豆丝 suān là tǔ dòu sī酸辣土豆絲 suān là tǔ dòu sī

1/2

Từ điển Trung-Anh

hot and sour shredded potato

Từ điển Trung-Anh

hot and sour shredded potato