Có 1 kết quả:

碎念 suì niàn ㄙㄨㄟˋ ㄋㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 碎碎念[sui4 sui4 nian4]