Có 1 kết quả:

碎屑 suì xiè ㄙㄨㄟˋ ㄒㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fragments
(2) particles