Có 2 kết quả:

太阳光 tài yáng guāng太陽光 tài yáng guāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sunlight

Từ điển Trung-Anh

sunlight