Có 2 kết quả:

摊薄 tān bó ㄊㄢ ㄅㄛˊ攤薄 tān bó ㄊㄢ ㄅㄛˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dilution

Từ điển Trung-Anh

dilution