Có 2 kết quả:

貪吃者 tān chī zhě贪吃者 tān chī zhě

1/2

tān chī zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glutton

tān chī zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glutton