Có 1 kết quả:

探身子 tàn shēn zi ㄊㄢˋ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bend forward
(2) to lean out