Có 1 kết quả:

糖醋肉 táng cù ròu ㄊㄤˊ ㄘㄨˋ ㄖㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sweet and sour pork