Có 1 kết quả:

堂兄弟 táng xiōng dì ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) father's brother's sons
(2) paternal male cousin