Có 2 kết quả:

疼愛 téng ài疼爱 téng ài

1/2

téng ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to love dearly

téng ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to love dearly