Có 1 kết quả:

疼惜 téng xī

1/1

téng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cherish
(2) to dote on