Có 1 kết quả:

替代燃料 tì dài rán liào ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

alternative fuel