Có 2 kết quả:

調擋 tiáo dǎng调挡 tiáo dǎng

1/2

tiáo dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gear shift

tiáo dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gear shift