Có 2 kết quả:

通信網絡 tōng xìn wǎng luò通信网络 tōng xìn wǎng luò

1/2

Từ điển Trung-Anh

communications network

Từ điển Trung-Anh

communications network